Xin chào. Tên tôi là Dương Trọng Nghĩa. Bạn đã tìm thấy trang web của tôi. Chuẩn bị quyết định:

Tôi viết bản tin email hàng ngày về tiếp thị trực tiếp, xuất bản bản tin và tình yêu của tôi với sách và kịch bản của William Goldman. Rất nhiều chủ doanh nghiệp và nhà tiếp thị tên tuổi đọc email của tôi mỗi ngày. Nếu bạn muốn tìm hiểu lý do tại sao, hãy tự mình thử bản tin của tôi. Hãy điền vào biểu mẫu bên dưới và bạn sẽ nhận được email đầu tiên của tôi sau ngày hôm nay.