Người Làm Landing Page Giỏi Nhứt Khu Phố 03 - Dương Trọng Nghĩa

Vào 2012, tui bắt đầu học hỏi mọi thứ về kiếm tiền trên mạng, thực ra là quá trình đó đã nhen nhóm lúc học lớp 9 rồi (với 3$ đầu tiên). Lên bờ xuống ruộng nhiều lần với MMO, và từ 2015 lần đầu tiên tui mở dịch vụ thiết kế cá nhân & nó bổ trợ cho tui rất nhiều trong lĩnh vực kiếm tiền trên mạng, tuyệt thiệt chứ! Tui sẽ chia sẻ nó ở đây!

Làm sao để sống trong thời đại này?

Cách để Kinh Doanh Sản Phẩm Số

Tạo ra hoặc bán cho người khác!

Tạo ra Website & Landing Page

Phát triển cả một công ty dịch vụ.

Tin tức nóng hổi: